Stacks Image 221594
Stacks Image 221602

Harplinge kyrkogård
1 Författare Albert Olsson (1904-1994)

Producerad för

Stacks Image 221626