Stacks Image 221594
Stacks Image 221602

Harplinge kyrkogård
5 Fru Alvida Bergen (1881-1914)

Producerad för

Stacks Image 221626