Stacks Image 221594
Stacks Image 221602

Harplinge kyrkogård
12 Skulptör Erik Nilsson (1903-1982)

Producerad för

Stacks Image 221626