Stacks Image 221594
Stacks Image 221602

Harplinge kyrkogård
2 Löjtnant Frans Oskar Valfridsson (1878-1942)

Producerad för

Stacks Image 221626