Stacks Image 221594
Stacks Image 221602

Harplinge kyrkogård
11 Göran Anders Hammar (1825-1900)

Producerad för

Stacks Image 221626