Stacks Image 221594
Stacks Image 221602

Harplinge kyrkogård
4 Marta Jönsson (1926-2017)

Producerad för

Stacks Image 221626