Stacks Image 221594
Stacks Image 221602

Harplinge kyrkogård
13 Peter Elof Johansson (1858-1890)

Producerad för

Stacks Image 221626