Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Stampens kyrkogård Göteborg
5 -
Domprost och nykterhetsförkämpe Peter Wieselgren (1800-1877)