Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Västra kyrkogården Göteborg
4 -
Musiker Totta Näslund (1945-2005)