Stacks Image 221594
Stacks Image 221604


Östra kyrkogården Göteborg - västra delen
1 - Diktare och författarinna Karin Boye (1900-1941)