Stacks Image 221594
Stacks Image 221604


Östra kyrkogården Göteborg - västra delen
2 - Författare Viktor Rydberg (1828-1895)