Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Finnekumla kyrkogård
1 -
Författarinna Birgit Th Sparre (1903-1984)