Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Kvibergs kyrkogård Göteborg - sydöstra delen
2 -
Harald Bildsköne Bengtsson (1893-1966)

Källor:
Webb: Bildsköne Bengtssons Minnesförening.
Bok: "Den bildsköne". Malin Arvidsson & Bertil Sandström. ISBN 91-89336-31-3