Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Västra kyrkogården Göteborg
6 -
Revypappa och underhållare Hagge Geigert (1925-2000)