Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Västra kyrkogården Göteborg
2 -
Boxare Ingemar "Ingo" Johansson (1935-2009)