Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Västra kyrkogården Göteborg
3 -
Underhållare Lasse Brandeby (1945-2011)