Stacks Image 221585
Stacks Image 221597

Byarums kyrkogård
(6) Fabrikör Claes Svensson (1849-1931)

med Svensk undertext

Producerad för

Stacks Image 221561