Stacks Image 221585
Stacks Image 221597

Byarums kyrkogård
6 -
Fabrikör Claes Svensson (1849-1931)

Producerad för

Stacks Image 221561