Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Svenarums kyrkogård
5 -
Handlarfamiljen Svahnströms

Producerad för

Stacks Image 221586