Stacks Image 221594
Stacks Image 221602

Svenarums kyrkogård
2 -
Historiska gravstenar

(foton på renoveringen av gravstenar: Britt-Marie Börjesgård Jönköpings Länsmuseum)

Producerad för

Stacks Image 221586