Stacks Image 221594
Stacks Image 221602

Svenarums kyrkogård
6 -
Grosshandlare Andreas Killander (1769-1817)

Producerad för

Stacks Image 221586