Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Svenarums kyrkogård
4 -
Minnet över kolerans offer

Producerad för

Stacks Image 221586