Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Svenarums kyrkogård
7 -
Fabrikör Johan Thunander (1844-1927)

Producerad för

Stacks Image 221586