Stacks Image 221594
Stacks Image 221602

Villstad kyrkogård
5 - Albert Samuelsson (1883-1934)

Guiderna producerade med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Guiden producerad med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Stacks Image 221643