Stacks Image 221594
Stacks Image 221602

Villstad kyrkogård
7 - Valfrid Wallentin (1889-1980)

Guiderna producerade med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Guiden producerad med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Stacks Image 221643