Stacks Image 221594
Stacks Image 221602

Villstad kyrkogård
8 - Carl Anders Andersson (1857-1940)

Guiderna producerade med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Guiden producerad med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Stacks Image 221635