Stacks Image 221594
Stacks Image 221602

Villstad kyrkogård
11 - Gunnar Wahlqvist (1917-1989)

Guiderna producerade med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Guiden producerad med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Stacks Image 221635