Stacks Image 221594
Stacks Image 221602

Villstad kyrkogård
13 - Mattias Lagerstedt (1730-1812)

Guiderna producerade med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Guiden producerad med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Stacks Image 221635