Stacks Image 221594
Stacks Image 221602

Villstad kyrkogård
14 - Ernst Wickström (1878-1975)

Guiderna producerade med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Guiden producerad med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Stacks Image 221635