Stacks Image 221594
Stacks Image 221602

Södra kyrkogården Värnamo
2 - Ernst Mauritz Kruckenberg (1849-1940)

Guiden framtagna av Smedberg Produktion AB
i samverkan med
Värnamo Hembygdsförening och Värnamo Historiska sällskap
för

Guiden framtagna av
Smedberg Produktion AB
i samverkan med
Värnamo Hembygdsförening
och
Värnamo Historiska sällskap
för

Stacks Image 221661