Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Södra kyrkogården Värnamo
3 - Edla Carlsson (1850-1936)

Guiden framtagna av Smedberg Produktion AB
i samverkan med
Värnamo Hembygdsförening och Värnamo Historiska sällskap
för

Guiden framtagna av
Smedberg Produktion AB
i samverkan med
Värnamo Hembygdsförening
och
Värnamo Historiska sällskap
för

Stacks Image 221661