Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Södra kyrkogården Värnamo
8 - Pehr Otto Wiberg (1828-1893)

Guiden framtagna av Smedberg Produktion AB
i samverkan med
Värnamo Hembygdsförening och Värnamo Historiska sällskap
för

Guiden framtagna av
Smedberg Produktion AB
i samverkan med
Värnamo Hembygdsförening
och
Värnamo Historiska sällskap
för

Stacks Image 221647