Stacks Image 221594
Stacks Image 221602

Öreryds kyrkogård
15 - Runstenen

Producerad för

Stacks Image 221616