Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Linköpings gamla griftegård
(2) Kungamakare Carl Otto Mörner (1781-1868)

med Svensk undertext

Producerad för

Stacks Image 221612