Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Linköpings gamla griftegård
(Domprost Sven Fredic Lidman (1784-1845)

med Svensk undertext

Producerad för

Stacks Image 221612