Stacks Image 221601
Stacks Image 221603

Båraryds kyrkogård
15 - Koleragravminne

Producerad för

Stacks Image 221620