Stacks Image 221594
Stacks Image 221604


Adelsö kyrkogård
1 -
Konstnär Gunnar Hallström (1875-1943)


Producerad för

Stacks Image 221637