Stacks Image 221594
Stacks Image 221604


Adelsö kyrkogård
3 -
Sjöofficer Gustav af Klint (1858-1927)


Producerad för

Stacks Image 221637