Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Gamla kyrkogården i Uppsala - norra delen
1 -
FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld (1905-1961)