Stacks Image 221594
Stacks Image 221604


Lovö kyrkogård
2 -
Erik Printzsköld (1889-1908)


Producerad för

Stacks Image 221626