Stacks Image 221594
Stacks Image 221604


Ekerö kyrkogård
1 -
Författare Axel Klinckowström (1867-1936)


Producerad för

Stacks Image 221624