Stacks Image 221594
Stacks Image 221602

Brunskogs kyrkogård

Kulturgrav: Spelmans-Ola