Stacks Image 221578
Stacks Image 221588

STARTSIDA / OM KULTURGRAVAR.SE / KONTAKT

STARTSIDA
OM KULTURGRAVAR.SE
KONTAKT


En avhandling gjord 2010 vid Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landsbygdsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap (Camilla Höglund) visar att många kyrkogårdsförvaltningar har intresse för att få fler besökare på kyrkogården och flera har guidade kyrkogårdsvandringar av olika slag.

Med förinspelade guider kan besökaren på egen hand besöka kyrkogården/begravningsplatsen och lyssna.
Det går också utmärkt att sitta hemma framför datorn och lyssna på guiderna.
Den som lyssnar på kulturgravar kan dessutom tänkas bli intresserad av att lyssna på audioguide/ljudsatt bildspel om kyrkans historia, om sådan finns.

Hur fungerar det?
Besökaren gör en vandring på egen hand med sin smartphone, och når guiderna med hjälp av QR-koder som finns placerade vid utvalda ingångar till kyrkogården/begravningsplatsen.
QR-koden leder till en sida varifrån besökaren direktiv i ljud och bild hur hen tar sig till de olika kulturgravarna.
Alternativt finns QR-koder även på mindre skyltar vid respektive gravplats.

Guiderna består av ljud, bilder och kartor som hjälper besökaren att hitta på kyrkogården/begravningsplatsen.
I de guider som man kan se på datorn är guiderna även textade på svenska.

Ett pilotprojekt har genomförts tillsammans med Byarums pastorat i Småland för Byarums kyrkogård, och även Linköpings domkyrkopastorat i Östergötland har låtit producera guider för Gamla griftegården i Linköping.

Kulturgravar.se ägs av Sverige kyrkogårds- och krematorieförbund.Jag som producerar guiderna heter Christer Smedberg och har tidigare under 18 år jobbat som reporter och programledare på radio, samt som speaker på tv. 
Sedan 2006 har jag producerat audioguider, bland annat på uppdrag för Statens Fastighetsverk, Stockholms Länsmuseum, Marinmuseum i Karlskrona, Östsvenska turistrådet, Runriket i Täby och Vallentuna samt ett antal kommuner över hela landet.

Jag driver även sidan kyrkoguiden.se där jag presenterar kulturguider om kyrkor.

Hösten 2013 började jag på uppdrag av Lunds stift producera audioguider för kyrkor i Skåne och Blekinge. Projektet som också omfattar ljudsatta bildspel är länkat till den karaktärisering som genomförs av kyrkorna i Lunds stift.
Audioguider och ljudsatta bildspel produceras även för kyrkor i Småland på uppdrag av Växjö stift.

Jag har även producerat guider för bland annat Kustkyrka Bohuslän, Kyrkan på Orust, Kyrkrundan i Västra Götaland, Svenska kyrkan i Göteborg samt Linköpings stift.