Stacks Image 221578
Stacks Image 221582

STARTSIDA / ÖSTERGÖTLAND / KARTA

Gravplatser listade efter kyrkogårdar
Gravplatser listade efter namn


---A
Andersson, A P (Linköpings gamla griftegård)
Andersson, Erik "Öland" (Rogslösa kyrkogård)
Andersson, Jonas (Rogslösa kyrkogård)

---B
Bengtsson, Gustaf (Nässja kyrkogård)
Bjelke, Ture (Linköpings domkyrka)

---C

---D
Douglas, Robert (Vreta klosterkyrka & kyrkogård)
Dubb, Jonas (Linköpings gamla griftegård)

---E
Eriksson, Karl (Hovs kyrkogård)

---F
Fjetterström, Rudolf (Vadstena nya kyrkogård)

---G
Giöbel, Selma (Nässja kyrkogård)
Göransson Ulfsparre, Erik (Linköpings domkyrka)

---H
Hagdahl, Carl Einar (Linköpings gamla griftegård)
Hedrén, Johan Jacob (Vreta klosterkyrka & kyrkogård)
Hertig Magnus (Vadstena klosterkyrka)
Hägerström, Karl Fredrik (Örberga kyrkogård)

---I
Inge den äldre (Vreta klosterkyrka & kyrkogård)

---J
Johansson, Stava (Herrestads kyrkogård)
Johnsson, Per Erik (Källstads kyrkogård)

---K
Karlén, Karl (Vadstena nya kyrkogård)
Krouthén, Johan (Linköpings gamla griftegård)

---L
Lidman, Sven Fredric (Linköpings gamla griftegård)
Lundborg, Einar (Linköpings gamla griftegård)

---M
Mörner, Carl Otto (Linköpings gamla griftegård)

---N

---O
Ohlin, Edvard (Väversunda kyrkogård)

---P
Pereswetoff-Morat, Anders Vilhelm (Linköpings gamla griftegård)

---R
Ridderstads familjegrav (Linköpings gamla griftegård)

---S
Stolpe, Sven (Vadstena nya kyrkogård)
Swan, Bengt Persson (Strå kyrkogård)

---T
Teserus, Johannes (Linköpings domkyrka)
Tunell, Per Fredrik (Väversunda kyrkogård)

---U

---V
von Heidenstam, Dag (Örberga kyrkogård)

---W
Wahlström, Lydia (Rogslösa kyrkogård)
Wallenberg, Marcus (Linköpings gamla griftegård)

---Å

---Ä

---Ö