Stacks Image 221578
Stacks Image 221582

STARTSIDA / UPPLAND / KARTA

Gravplatser listade efter kyrkogårdar
Gravplatser listade efter namn


---A
af Klint, Gustaf (Adelsö kyrkogård)
Andersson, Erik (Adelsö kyrkogård)

---B
Borgström, Per (Lovö kyrkogård)

---C

---D
Dardel, Nils (Ekerö kyrkogård)

---E
Erskine, Ralph (Lovö kyrkogård)

---F
Frostensson, Anders (Lovö kyrkogård)
Fröding, Gustaf (Gamla kyrkogården i Uppsala)

---G
Göring, Carin (Lovö kyrkogård)

---H
Hallström, Gunnar (Adelsö kyrkogård)
Hammarskjöld, Dag (Gamla kyrkogården i Uppsala)

---I
Ifwer, Bertil (Munsö kyrkogård)
Ihre, Johan Albrecht (Ekerö kyrkogård)

---J

---K
Klinckowström, Axel (Ekerö kyrkogård)

---L
Lundquist, Evert (Lovö skogskyrkogård)

---M

---N
Nordberg, Olle (Munsö kyrkogård)

---O

---P
Printzsköld, Erik & Oscar (Lovö kyrkogård)

---R
Redlund (Munsö kyrkogård)
Röttorp, Henry (Ekerö kyrkogård)

---S
Sköld, Otte (Ekerö kyrkogård)

---T

---U

---V
Wernborg, Alfred (Munsö kyrkogård)

---Å

---Ä

---Ö