KULTURGRAVAR.SE
HALLANDS LÄN
Falkenbergs kapellkyrkogårdStacks Image 222036

Handlaren
1 - Oscar Rörbeck
(1849-1912)

Stacks Image 222041

Lokförare
2 - Hjalmar Hjalman
(1882-1919)

Stacks Image 222046

Borgmästare
3 - Berndt Bengtsén
(1870-1932)

Stacks Image 222051

4 - Qvarfordhs
familjegrav

Stacks Image 222057

"Läkaren och människovännen"
5 - Gustaf Adam
Ehrengranat
(1820-1877)

Stacks Image 222062

6 - Jenny Stehn
(1877-?)

Stacks Image 222067

Madam
7 - Johanna Charlotta Holst
(1842-1930)

Stacks Image 222072

Besjungen av Evert Taube
8 - Gustaf Emanuel
Löfgren
(1860-1932)

Stacks Image 222078

Arkitekt
9 - Carl Estmar
(1915-2007)

Stacks Image 222083

Konsul, bryggmästare
10 - John L Skantze
(1872-1944)

Stacks Image 222088

Arkitekt
11 - Carl Landsten
(1875-1969)

Stacks Image 222093

Köpman
12 - Anders Hallberg
(1875-1949)

Stacks Image 222304

Konstnär
13 - Tore Heby
(1933-2018)

Stacks Image 222309

Stadsfiskal
14 - Johan Peter Lindvall
(1822-1891)

Stacks Image 222314

Fotograf
15 - Cecilia Dahlberg
(1833-1919)

Stacks Image 222099

16 - Filip
(1873-1943) &
Tekla Pärson
(1875-1963)

Stacks Image 222320

Doktor
17 - Carl Björck
(1844-1912)

Stacks Image 222325

Kyrkoherde
18 - David Davidsson
(1850-1938)

Stacks Image 222330

Kommunpolitiker
19 - Ester Tellander
(1893-1966)

Stacks Image 222335

Rektor
20 - Oscar Lindqvist
(1882-1967)

Stacks Image 222344


21 - George Love
(1874-1899)

Stacks Image 222349

Företagare
22 - Daniel Lundgren
(1854-1919)

Stacks Image 222354

Gästgivare, kommunpolitiker
23 - Gerda Olsson
(1873-1932)

Stacks Image 222359

Komminister
24 - Amadeus Frizell
(1879-1953)

Stacks Image 222375

Mästerlots
25 - Adolf Ekman
(1855-1945)

Stacks Image 222380

Bankdirektör
26 - Albert Simonsson
(1848-1897)

Stacks Image 222385

Urmakarer
27 - Ernst Andersson
(1878-1962)

Stacks Image 222390

Riksdagsman
28 - Anders Andersson
(1878-1944)

Stacks Image 222396

Författare
29 - Erik Lundberg
(1923-2012)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 222213

handlaren
1 - Oscar Rörbeck
(1849-1912)
__________________________________________

Stacks Image 222218

Lokförare
2 - Hjalmar Hjalman
(1882-1919)
__________________________________________

Stacks Image 222223

Borgmästare
3 - Berndt Bengtsén
(1870-1932)
__________________________________________

Stacks Image 222228

4 - Qvarfordhs
familjegrav
__________________________________________

Stacks Image 222234

"Läkaren och människovännen"
5 - Gustaf Adam
Ehrengranat
(1820-1877)
__________________________________________

Stacks Image 222239

6 - Jenny Stehn
(1877-?)
__________________________________________

Stacks Image 222244

Madam
7 - Johanna Charlotta Holst
(1842-1930)
__________________________________________

Stacks Image 222249

Besjungen av Evert Taube
8 - Gustaf Emanuel
Löfgren
(1860-1932)
__________________________________________

Stacks Image 222255

Arkitekt
9 - Carl Estmar
(1915-2007)
__________________________________________

Stacks Image 222260

Konsul, bryggmästare
10 - John L Skantze
(1872-1944)
__________________________________________

Stacks Image 222265

Arkitekt
11 - Carl Landsten
(1875-1969)
__________________________________________

Stacks Image 222270

Köpman
12 - Anders Hallberg
(1875-1949)
__________________________________________

Stacks Image 222276

Konstnär
13 - Tore Heby
(1933-2018)
__________________________________________

Stacks Image 222422

Stadsfiskal
14 - Johan Peter Lindvall
(1822-1891)
__________________________________________

Stacks Image 222427

Fotograf
15 - Cecilia Dahlberg
(1833-1919)
__________________________________________

Stacks Image 222432

16 - Filip
(1873-1943) &
Tekla Pärson
(1875-1963)
__________________________________________

Stacks Image 222438

Doktor
17 - Carl Björck
(1844-1912)
__________________________________________

Stacks Image 222443

Kyrkoherde
18 - David Davidsson
(1850-1938)
__________________________________________

Stacks Image 222448

Kommunpolitiker
19 - Ester Tellander
(1893-1966)
__________________________________________

Stacks Image 222453

Rektor
20 - Oscar Lindqvist
(1882-1967)
__________________________________________

Stacks Image 222459


21 - George Love
(1874-1899)
__________________________________________

Stacks Image 222464

Företagare
22 - Daniel Lundgren
(1854-1919)
__________________________________________

Stacks Image 222469

Gästgivare, kommunpolitiker
23 - Gerda Olsson
(1873-1932)
__________________________________________

Stacks Image 222474

Komminister
24 - Amadeus Frizell
(1879-1953)
__________________________________________

Stacks Image 222480

Mästerlots
25 - Adolf Ekman
(1855-1945)
__________________________________________

Stacks Image 222485

Bankdirektör
26 - Albert Simonsson
(1848-1897)
__________________________________________

Stacks Image 222490

Urmakarer
27 - Ernst Andersson
(1878-1962)
__________________________________________

Stacks Image 222495

Riksdagsman
28 - Anders Andersson
(1878-1944)
__________________________________________

Stacks Image 222501

Författare
29 - Erik Lundberg
(1923-2012)

Stacks Image 222295