KULTURGRAVAR.SE
HALLANDS LÄN
Källsjö kyrkogårdStacks Image 221691

Handlare
1 - Gottfrid Svensson
(1910-1962)

Stacks Image 221696

Kvarnägare
2 - Sven-Karl Gustafsson
(1860-1946)

Stacks Image 221701

Fru
3 - Anna Fagerman
(1853-1913)

Stacks Image 221706

Folkminnesupptecknare
4 - Gunnar Johansson
(1905-1966)

Stacks Image 221712

Träskomakare
5 - Albin Josefsson
(1884-1969)

Stacks Image 221717

Småskollärarinna
6 - Ada Olsson
(1904-2000)


Stacks Image 221740

Handlare
1 - Gottfrid Svensson
(1910-1962)
__________________________________

Stacks Image 221745

Kvarnägare
2 - Sven-Karl Gustafsson
(1860-1946)
__________________________________

Stacks Image 221750

Fru
3 - Anna Fagerman
(1853-1913)
__________________________________

Stacks Image 221755

Folkminnesupptecknare
4 - Gunnar Johansson
(1905-1966)
__________________________________

Stacks Image 221761

Träskomakare
5 - Albin Josefsson
(1884-1969)
__________________________________

Stacks Image 221766

Småskollärarinna
6 - Ada Olsson
(1904-2000)

Stacks Image 221803
Stacks Image 221807