Stacks Image 222291

STARTSIDA / ÖREBRO LÄN
Kumla kyrkogård


Stacks Image 221824

Friherre & diplomat
K G Lagerfeldt
(1909-1986)

Stacks Image 221829

Riksdagsman
Clas Frietzcky
(1727-1803)

Stacks Image 221834

Godsägare & riksdagsman
Nils Silferskiöld
(1753-1813)

Stacks Image 221839

Förvaltare
Axel Lewenhaupt
(1847-1882)

Stacks Image 221847

Arrendator av Säbylund
Gerhard de Geer
(1819-1876)

Stacks Image 221852

Företagsledare
Emil Adler
(1858-1936)

Stacks Image 221857

Förvaltare av Säbylund
Emil Mannerfelt
(1857-1933)

Stacks Image 221862

Köpman
Adolf Bergöö
(1828-1890)

Stacks Image 221868

Mordoffret
Signe Larsson
"Kumlamartyren"
(1889-1913)

Stacks Image 221873

Professor i matematik
Carl Erik Kjellin
(1776-1844)

Stacks Image 221878

kyrkoherde
Axel Falk
(1821-1904)

Stacks Image 221883

Ingenjör & riksdagspolitiker
Edvard Thermaenius
(1842-1894)

Stacks Image 221889

Hembygdsforskare
Tage Tapper
(1916-1983)

Stacks Image 221894

Fabrikör
Oskar Lithell
(1885-1969)

Stacks Image 221899

Skofabrikör
Carl Gustaf Ström
(1865-1940)

Stacks Image 221904

Skogrossist
Lasse Burén
(1873-1933)

Stacks Image 221972

Kyrkoherde
Torsten Ellwyn
(1919-2002)

Stacks Image 221915

Skofabrikör
Anders Andersson
(1823-1902)

Stacks Image 221920

Lantbrukare
Johan Larsson
(1851-1927)

Stacks Image 221925

Hembygdsvän
Åke Avenbok
(1913-2002)

Stacks Image 221931

Skofabrikör
Anders Gustav Andersson
(1858-1942)

Stacks Image 221936

Speedwayförare
Sven "Sme-Sven" Lindholm
(1915-1992)

Stacks Image 221941

Skofabrikör
Carl Nilsson
(1870-1957)

Stacks Image 221946

Israel-frivillig
Leif Elwing
(1930-1948)

Stacks Image 221977

Speedwayförare
Pelle Sjöholm
(1933-2011)

Stacks Image 221982

Speedwayförare
Evert "Kumla-Frasse"
Fransson
(1905-1974)

Stacks Image 221987

Lapidarium

Stacks Image 221992

Tävlingsskytt
Olle Eriksson
(1890-1950)

Stacks Image 222039

Speedwayförare
Rune "Rulla" Larsson
(1920-1950)

Stacks Image 222003

Direktör
Carl August Carlén
(1876-1960)

Stacks Image 222008

Kyrkoherde & psalmdiktare
Frans Michael Fransén
(1772-1847)

Stacks Image 222013

Skofabrikör
Carl August Johnsson
(1871-1958)

Stacks Image 222062

Skofabrikör
Helmer Andersson Age
(1897-1967)

Stacks Image 222024

Kumlas siste borgmästare
Axel Axelman
(1896-1952)

Stacks Image 222029

Kartongfabrikör
Gösta Rinaldo
(1910-1979)

Stacks Image 222034

Kompositör & sångförfattare
Lydia Lithell
(1909-1957)

Stacks Image 222042

Stenhuggare
Carl Gustaf Österberg
(1859-1926)

Stacks Image 222047

Konstnär & bildhuggare
Anton Englund
(1865-1928)

Stacks Image 222052

Sveriges främste gångare genom
tiderna - Idrottsman
Werner Hardmo
(1917-2010)

Stacks Image 222057

Konstnär
Roland Eckerwall
(1929-2015)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 222072

Friherre & diplomat
K G Lagerfeldt
(1909-1986)

Stacks Image 222077

Riksdagsman
Clas Frietzcky
(1727-1803)

Stacks Image 222082

Godsägare & riksdagsman
Nils Silferskiöld
(1753-1813)

Stacks Image 222087

Förvaltare
Axel Lewenhaupt
(1847-1882)

Stacks Image 222093

Arrendator av Säbylund
Gerhard de Geer
(1819-1876)

Stacks Image 222098

Företagsledare
Emil Adler
(1858-1936)

Stacks Image 222103

Förvaltare av Säbylund
Emil Mannerfelt
(1857-1933)

Stacks Image 222108

Köpman
Adolf Bergöö
(1828-1890)

Stacks Image 222282

Mordoffret
Signe Larsson "Kumlamartyren"
(1889-1913)

Stacks Image 222119

Professor i matematik
Carl Erik Kjellin
(1776-1844)

Stacks Image 222124

kyrkoherde
Axel Falk
(1821-1904)

Stacks Image 222129

Ingenjör & riksdagspolitiker
Edvard Thermaenius
(1842-1894)

Stacks Image 222135

Hembygdsforskare
Tage Tapper
(1916-1983)

Stacks Image 222140

Fabrikör
Oskar Lithell
(1885-1969)

Stacks Image 222145

Skofabrikör
Carl Gustaf Ström
(1865-1940)

Stacks Image 222150

Skogrossist
Lasse Burén
(1873-1933)

Stacks Image 222156

Kyrkoherde
Torsten Ellwyn
(1919-2002)

Stacks Image 222161

Skofabrikör
Anders Andersson
(1823-1902)

Stacks Image 222166

Lantbrukare
Johan Larsson
(1851-1927)

Stacks Image 222171

Hembygdsvän
Åke Avenbok
(1913-2002)

Stacks Image 222177

Skofabrikör
Anders Gustav Andersson
(1858-1942)

Stacks Image 222182

Speedwayförare
Sven "Sme-Sven" Lindholm
(1915-1992)

Stacks Image 222187

Skofabrikör
Carl Nilsson
(1870-1957)

Stacks Image 222192

Israel-frivillig
Leif Elwing
(1930-1948)

Stacks Image 222198

Speedwayförare
Pelle Sjöholm
(1933-2011)

Stacks Image 222203

Speedwayförare
Evert "Kumla-Frasse" Fransson
(1905-1974)

Stacks Image 222208

Lapidarium

Stacks Image 222213

Tävlingsskytt
Olle Eriksson
(1890-1950)

Stacks Image 222219

Speedwayförare
Rune "Rulla" Larsson
(1920-1950)

Stacks Image 222224

Direktör
Carl August Carlén
(1876-1960)

Stacks Image 222229

Kyrkoherde & psalmdiktare
Frans Michael Fransén
(1772-1847)

Stacks Image 222234

Skofabrikör
Carl August Johnsson
(1871-1958)

Stacks Image 222240

Skofabrikör
Helmer Andersson Age
(1897-1967)

Stacks Image 222245

Kumlas siste borgmästare
Axel Axelman
(1896-1952)

Stacks Image 222250

Kartongfabrikör
Gösta Rinaldo
(1910-1979)

Stacks Image 222255

Kompositör & sångförfattare
Lydia Lithell
(1909-1957)

Stacks Image 222261

Stenhuggare
Carl Gustaf Österberg
(1859-1926)

Stacks Image 222266

Konstnär & bildhuggare
Anton Englund
(1865-1928)

Stacks Image 222271

Sveriges främste gångare genom tiderna - Idrottsman
Werner Hardmo
(1917-2010)

Stacks Image 222276

Konstnär
Roland Eckerwall
(1929-2015)

Producerad för

Stacks Image 221740
Stacks Image 222296