Stacks Image 221756

Godsägare
1 - Gustaf August Coyet
(1835-1906)

Stacks Image 221761

Godsägare
2 - Carl von Henning
(1783-1817)

Stacks Image 221766

Agronom
3 - Erling Ribbing
(1870-1949)

Stacks Image 221771

Kommunpolitikern
4 - Inga Davidsson Friberg
(1934-2020)

Stacks Image 221777

Kyrkoherde
5 - Lars Lindén
(1764-1828)

Stacks Image 221782

6 - syskonen Andersson

Stacks Image 221787

Klockare & skollärare
7 - Anders Törnblom
(1731-1799)

Stacks Image 221792

Kyrkoherde
8 - Teodor Emanuel Morén
(1847-1917)

Stacks Image 221798

Regementskommisarie
9 - Carl Johan Gustaf Müntzing
(1814-1900)

Stacks Image 221803

Kyrkoherde
10 - Johan Widmark
(1724-1794)

Stacks Image 221808

Kyrkoherde
11 - August Herman Annell
(1819-1880)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 221998

Godsägare
1 - Gustaf August Coyet
(1835-1906)

Stacks Image 221993

Godsägare
2 - Carl von Henning
(1783-1817)

Stacks Image 221988

Agronom
3 - Erling Ribbing
(1870-1949)

Stacks Image 221983

Kommunpolitikern
4 - Inga Davidsson Friberg
(1934-2020)

Stacks Image 222019

Kyrkoherde
5 - Lars Lindén
(1764-1828)

Stacks Image 222014

6 - syskonen Andersson

Stacks Image 222009

Klockare & skollärare
7 - Anders Törnblom
(1731-1799)

Stacks Image 222004

Kyrkoherde
8 - Teodor Emanuel Morén
(1847-1917)

Stacks Image 222040

Regementskommisarie
9 - Carl Johan Gustaf Müntzing
(1814-1900)

Stacks Image 222035

Kyrkoherde
10 - Johan Widmark
(1724-1794)

Stacks Image 222030

Kyrkoherde
11 - August Herman Annell
(1819-1880)


Stacks Image 222046