Stacks Image 221756

Om kyrkogårdens
historia

Stacks Image 221921

En gravvård av kalksten

Stacks Image 221923

Gjutjärnets historia

Stacks Image 221925

Gårdsbrukare
Julius Andersson
(1851-1886)

Stacks Image 221928

Regementsskrivare
Gustaf Kempff
(1794-1837)

Stacks Image 221933

Mönsterskrivare
Jan Göran Strokirk
(1719-1766)

Stacks Image 221936

"Herra Lasse"
Lars Larsson
(1839-1905)

Stacks Image 221939

Greve & överste
Carl Johan
Leijonstedt
(1751-1817)

Stacks Image 221943

Lanthandlare
Edit Andersson
(1886-1968)

Stacks Image 221948

Frans Oskar Ek
(1849-1929)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 222072

Om kyrkogårdens
historia

Stacks Image 222077

En gravvård av kalksten

Stacks Image 222082

Gjutjärnets historia

Stacks Image 222087

Gårdsbrukare
Julius Andersson
(1851-1886)

Stacks Image 222093

Regementsskrivare
Gustaf Kempff
(1794-1837)

Stacks Image 222098

Mönsterskrivare
Jan Göran Strokirk
(1719-1766)

Stacks Image 222103

"Herra Lasse"
Lars Larsson
(1839-1905)

Stacks Image 222108

Greve & överste
Carl Johan
Leijonstedt
(1751-1817)

Stacks Image 222114

Lanthandlare
Edit Andersson
(1886-1968)

Stacks Image 222119

Frans Oskar Ek
(1849-1929)

Stacks Image 222126