Stacks Image 221594
Stacks Image 221602

Sankt Peters klosterkyrkogård Lund
3 - Fotograf Maria Jonn (1855-1910)

Sammanställd av Smedberg Produktion AB för

Stacks Image 221630